First concert: 17.06.2021, Dussmannsaal, Musikgymnasium
Third concert 20.06.2021, Tertianum Residenz Berlin
Second concert 19.06.2021, „Saitenflügel“, Künstlerhof Alt-Lietzow
First concert: 17.06.2021, Dussmannsaal, Musikgymnasium
Third concert: 20.06.2021, Tertianum Residenz Berlin
Second conzert: 19.06.2021, „Saitenflügel“, Künstlerhof Alt-Lietzow
B E R L I N